Wspieramy

Studio Architektoniczne Atelier wspiera działania fundacji PROeM.

Fundacja PROeM jest niedochodową, międzywyznaniową organizacją chrześcijańską istniejącą od 1990 roku. Fundacja działając w oparciu o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską, współpracuje z wieloma kościołami z kraju i zagranicy. Powołana przez polskie kościoły protestanckie od 17 lat organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z różnych kościołów i środowisk społecznych oraz podejmuje wiele innych przedsięwzięć.

Stałą potrzebą fundacji są finanse na działalność dobroczynną, taką jak dofinansowanie obozów wakacyjnych dla dzieci z rodzin potrzebujących czy opłacenie pobytu dla opiekunów osób niepełnosprawnych korzystających z obozów. Więcej informacji na stronie www.proem.pl