Projekty konkursowe

Pomnik płk Ryszarda Kuklińskiego

  • Lokalizacja:
  • Inwestor:
  • Zespół projektowy:
  • Kraków
  • Miasto Kraków
  • art. rzeźb. Marek Moderau / Atelier

Koncepcja pomnika dedykowanego pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu na Placu J. Nowaka Jeziorańskiego w Krakowie.

Wróć