Oferta

OFERTA PODSTAWOWA
Oferujemy usługi w zakresie:

  • opracowania założeń projektowych i budżetów inwestycji,
  • opracowania projektów budowlanych,
  • prowadzenia postępowania formalno-prawnego,
  • opracowania dokumentacji przetargowych i prowadzenia przetargów,
  • wielobranżowych projektów aranżacji wnętrz,
  • prowadzenia nadzorów autorskich i kompleksowej koordynacji inwestycji.

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA
Ofertę podstawową, uzupełniają usługi z zakresu promocji inwestycji takie jak:

  • przestrzenne wizualizacje projektowanych obiektów,
  • przygotowanie folderów reklamowych inwestycji,
  • komputerowe animacje projektów.

UBEZPIECZENIE
Całość usług projektowych objęta jest polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykupioną w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nasza polisa OC architekta i projektanta obejmuje działalność własną oraz działania naszych podwykonawców.

Serdecznie zapraszamy do współpracy