Obiekty użyteczności publicznej

Kościół Zielonoświątkowy

  • Lokalizacja:
  • Inwestor:
  • Powierzchnia:
  • Zespół projektowy:
  • Piła
  • Kościół Zielonoświątkowy w Pile
  • 860 m2
  • Atelier

Wróć