O NAS

Na rynku usług projektowych funkcjonujemy od 2003 roku. Firma powstała, jako pracownia autorska założona przez Piotra Klecana, architekta z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi projektami inwestycji komercyjnych i przemysłowych.

Praktyka zdobyta przy projektowaniu, prowadzeniu przetargów a następnie koordynacji dużych budów, umożliwiły staranny dobór sprawdzonych partnerów na każdy etap inwestycji, pozwalając tym samym na podjęcie wyzwań przy najbardziej skomplikowanych tematach projektowych.

PROJEKTY

Głównym polem naszej działalności projektowej są:

  • projekty nieruchomości komercyjnych
  • projekty przemysłowe
  • projekty biurowe

NASI KLIENCI

Wśród naszych dotychczasowych klientów znajdują się zarówno deweloperzy i sieci handlowe, jak i konsorcja budowlane oraz firmy oferujące usługi typu project management.

OPROGRAMOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W toku prac projektowych używamy innowacyjnego oprogramowania umożliwiającego na pełne, trójwymiarowe modelowanie obiektu i kontrolę projektu na etapie projektowania, tworzenia dokumentów budowlanych oraz szacowania kosztów i planowania budowy.

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE 

Wzrastająca na rynku liczba inwestycji uwzględniających zasady zrównoważonego budownictwa jest odzwierciedleniem globalnego trendu ukierunkowanego na świadome i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, minimalizację szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko naturalne oraz uzyskanie równowagi pomiędzy kosztami realizacji i funkcjonowania budynków z korzyściami dla ich użytkowników oraz otoczenia.

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na tym polu, w naszej działalności projektowej stosujemy standardy najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i w porozumieniu z Inwestorami wdrażamy rozwiązania zapewniające oczekiwany balans efektu ekonomicznego i ekologicznego inwestycji. Wśród zaprojektowanych przez naszą pracownię obiektów znajdują się budynki, których realizacja zakończona została uzyskaniem certyfikatów takich systemów takich jak LEED oraz BREEAM. Jako projektanci posiadamy doświadczenie we współpracy z zespołami specjalistów prowadzącymi ocenę i certyfikację budynków, jak również posiadamy w naszych szeregach osoby wykwalifikowane do udziału w procesie uzyskania certyfikatu BREEAM.